Upravit stránku
Tato webová stránka je autorské dílo chráněné zákonem a lze je užít pouze v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Zaznamenávat, kopírovat či jinak rozmnožovat a napodobovat toto dílo pro jinou než osobní potřebu fyzické osoby, a to osobní potřebu, jejímž účelem zároveň není získání hospodářského či obchodního prospěchu, se zakazuje.

Nejlépe mezi nás zapadneš, pokud:

 1. Si skvěle umíš organizovat práci

  V tom si přímo libuješ, vždy přesně jako hodinky.

 2. Vládneš analytickým myšlením

  I proto je SEO tvým hobby.

 3. Máš v malíčkuGoogle Analytics

  A chápeš jejich potenciál pro byznys našich klientů.

 4. Se orientuješ v sociálních sítích, PPC kampaních

  Znáš jejich možnosti. K realizaci pak dostaneš k ruce celý tým specialistů a budeš jen sledovat, jak úspěšně kampaně tvoří.

 5. Zbožové srovnávače a newslettery

  Vnímáš je jako skvělou příležitost, kterou umíš využít.

 6. Vyznáš se ve webech i e-shopech

  Dokážeš je navrhnout po funkční i obsahové stránce. Obavy stranou, o jejich oddělení se postará oddělení výroby. Tvým úkolem je pouze celková vize, zbytek zajistí kolegové.

 7. Jsi hrdým vlastníkem Google certifikátu

  Pokud ne, společně to v budoucnu napravíme. A přidáme k tomu i nabídku kupy dalších skvělých školení.

Nahoru